Saturday, January 6, 2018

Bác sĩ Zhivago - Boris Pasternak


Giọng đọc: Trái Táo

http://www.mediafire.com/file/wvk7xjgtp0t3yy9/DrZhivago_01_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/f0ra8a6prl1f0f8/DrZhivago_02a_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/w24cm472pz238j6/DrZhivago_02b_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/cs2j8s1utqftqxb/DrZhivago_03a_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/63cwfxn3vtbak2x/DrZhivago_03b_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/qyjdjw1mqn610og/DrZhivago_04a_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/pu3u599tcqdmp9q/DrZhivago_04b_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/2m5h2ykh5tqeo68/DrZhivago_05a_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/cjmn8zz1dsdka3b/DrZhivago_05b_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/hydfokwvvmzp5l6/DrZhivago_06a_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/ysthqjixg7cgpyn/DrZhivago_06b_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/s7u4uh7tdx2l349/DrZhivago_07a_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/bd13kfung0wgjdt/DrZhivago_07b_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/5884a1e0m0x2jbc/DrZhivago_07c_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/eccgo4a2g4a4lbc/DrZhivago_08_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/319jjtb71ar7e1x/DrZhivago_09a_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/e5amb0ho577dfwt/DrZhivago_09b_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/hydfokwvvmzp5l6/DrZhivago_06a_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/i26efb9m57nvicu/DrZhivago_11a_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/vdh1dver65qeo3f/DrZhivago_11b_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/3pqyebbtqhvibtc/DrZhivago_12a_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/43d58958bjlf2v9/DrZhivago_12b_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/l9o2wh2e6xa7p6e/DrZhivago_13a_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/8cs13fbgobkok11/DrZhivago_13b_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/r744852s95epskl/DrZhivago_13c_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/9iottvk44sxtt6m/DrZhivago_13d_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/jsr63ar7c0ucj04/DrZhivago_14a_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/tvaby4lrt0p8b8w/DrZhivago_14b_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/cffc2erbweobpf0/DrZhivago_14c_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/v25b58mrei0mry0/DrZhivago_14d_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/h88o76gbbjvapxt/DrZhivago_15a_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/9uhg2msiks4q0bu/DrZhivago_15b_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/w0af3biddlf1a41/DrZhivago_16_BorisPasternak_TraiTaodoc.mp3

Hết

1 comment:

  1. Bị thiếu phần 10 rồi anh Nora Lãng Du ơi :D
    Anh share luôn folder được không? Vì nhiều truyện audio khác thỉnh thoảng cũng bị lỗi link (thiếu tập, link bị lặp).
    Xin cảm ơn!

    ReplyDelete