Monday, June 11, 2018

Biểu tình lớn nhất từ 43 năm tại Việt Nam phản đối dự luật đặc khu


Giòng người biểu tình tại Sài Gòn phản đối đặc khu 10/6/2018 (Courtesy images)


Cuộc biểu tình phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng đã nổ ra đồng thời tại các thành phố và thị trấn lớn trên khắp nước Việt Nam. Lần đầu tiên dưới chế độ chính trị một đảng, đây là một cuộc biểu tình quy mô lớn chưa từng có. Không chỉ là 2 thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn mà rất nhiều nơi khác như Bình Dương, Mỹ Tho, Phan Rí, Đà Nẵng, Nha Trang, Cam Ranh, Đak Lak, Nghệ An, Hải Dương… kéo dài từ ngày 10 sàng đến ngày 11/6 tại một số nơi. Máu và tiếng súng đã nổ ra...

 NguỒn: SBS / Mai Hoa đăng ngày 11/6/2018

No comments:

Post a Comment