Thursday, June 28, 2018

Những tư duy để đời của Thủ tướng vờ cờ Nguyễn Xuân Phúc về địa lý Việt Nam

Ngại bạn đọc hông biết ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là ông nào , tôi xin chú thích:  là ông chỉ tay

Mời bạn bấm vào link của mỗi câu nói nổi tiếng của thủ tướng vờ cờ Nguyễn Xuân Phúc để đọc thêm nhé 😊

Mong rằng trong tương lai người Việt chúng ta sẽ đuợc chứng kiến và đọc thêm những tư duy để đời của Thủ tuớng vờ cờNo comments:

Post a Comment