Sunday, July 1, 2018

Khúc Tình Ca Xứ Huế - Tiếng hát Hà Thanh - Giáng Ngọc 2 - Cassette
Mặt A


Mặt B

(sưu tầm từ internet)

No comments:

Post a Comment