Friday, February 2, 2018

Chỉ có ở xứ Việt cộng - chủ tịch quốc hội vừa bắt tay vừa xoa đầu cầu thủ U23

Ảnh trên nét , chụp cuối tháng 1, 2018

Tấm hình của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân xoa đầu cầu thủ của đội bóng U23 cho thấy sự cẩu thả và kiểu ngoại giao dốt nát của bà.

Nếu chuyện xoa đầu xảy ra tại nơi riêng tư lỡ người ngoài vô tình biết được cũng không hay ho gì vì hàng trăm nghi vấn sẽ được nêu lên do chàng trai này đã trưởng thành, và vì vậy hình ảnh khó coi đó sẽ dẫn tới một scandal về nhục thể giữa một bà già và một cậu thanh niên. 😊 😊 😊

(siu tìm)


No comments:

Post a Comment