Saturday, February 3, 2018

Nhớ về ca sĩ Quỳnh Giao (1946 - 2014)


Ca sĩ Quỳnh Giao (1946 - 2014) 


Ca sĩ Quỳnh Giao khi còn bé với mẹ là ca sĩ Minh Trang 


Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước- Nữ ca sĩ Minh Trang (Cha mẹ của ca sĩ Quỳnh Giao)


Phóng viên Dương Phục trò chuyện cùng ca sĩ Quỳnh Giao vào năm 1999


Ca sĩ Duy Trác viết về ca sĩ Quỳnh Giao vào năm 2004

No comments:

Post a Comment