Tuesday, January 30, 2018

Những bức tranh hoa trên mặt đất - Infiorata ở Genzano , Rome Ý

Vào cuối thế kỷ XVIII (18), ở vùng Genzano thuộc La Mã (Rome) của nuớc Ý, người dân dùng hoa tươi để tạo thành những bức tranh hoa tuyệt đẹp trên đường phố.

Những thảm hoa phủ khoảng 2000 mét vuông trên đường ,  người ta dùng khoảng năm trăm ngàn (500,000) cái hoa để tạo thành 15 tấm tranh.

Infiorara trở thành một truyền thống của vùng Genzano , của nuớc Ý , và cũng từ đó nổi tiếng trên thế giới. 

Ngày nay ở các nuớc Nhật Bản, Pháp , Hoa Kỳ ... học theo cách Infiorata của Ý để trang trí đường đi trong những ngày lễ hội lớn ở nuớc họ

Năm 2018, La mã sẽ tổ chức hội Infiorata vào ngày 20 tháng 5
(sưu tầm)

No comments:

Post a Comment