Wednesday, July 4, 2018

Nhạc sĩ Thanh Trang nói về ca sĩ Tâm Vấn

Những tác phẩm trong chương trình:

Nỗi lòng (Nguyễn Văn Khánh)
Ngậm ngùi (thơ: Huy Cận, nhạc Phạm Duy)
Gái xuân (thơ: Nguyễn Bính, nhạc: Từ Vũ)
Mưa rơi (Châu Kỳ, Ưng Lang)
Gửi gió cho mây ngàn bay ( Đoàn Chuẫn & Từ Linh)
Dứt đường tơ (Văn Thủy)
Khúc ca mùa hè (Canh Thân)
Người đưa thư đã đi qua (Trịnh Văn Ngân)
Bên sông đưa người (Hoàng Trọng)
Bóng ngày qua (Hoàng Giác)

No comments:

Post a Comment